Od l. 2012 dalje lahko gospodarske družbe uveljavljate 100% davčno olajšavo za raziskave in razvoj. V Sloveniji je veliko raziskovalno razvojno naravnanih podjetij, ki pa ne uveljavljajo davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Lahko vam pomagamo tako, da naši strokovnjaki prevzamejo breme priprave ustreznih poslovnih načrtov z upoštevanjem novega Frascati Manual, Oslo Manual in veljavnega Pravilnika o  uveljavljanju davčnih olajšav za raziskave in razvoj in veljavnih smernic pristojnih ministrstev.

 

 

V odvisnosti ali ste majhno, srednje ali veliko podjetje vam ponudimo rešitev, ki bo pisana na kožo vaši organizaciji.

 Svetovanje za mikro in majhna podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj:

  • Podpora mikro in majhnim podjetjem, ki vlagajo v lastne raziskave in razvoj
  • EFAMT® Tax za mikro in majhna podjetja je spletna aplikacija, ki omogoča enostavno pripravo dokumentacije za uveljavljanje davčnih olajšav za lastna vlaganja v raziskave in razvoj. V aplikacijo se vnesejo podatki (stroški dela, storitev in materialni stroški), ki se avtomatično seštejejo in prenesejo v ustrezna polja obrazca za poročilo, s katerimi se dokaže upravičenost do raziskovalno-razvojnih davčnih olajšav. Več o aplikaciji in ponudbi je na voljo na www.efamt-tax.si . 

 

 

Svetovanje srednje velikim in velikim podjetjem, ki vlagajo v raziskave in razvoj:

  • Pregled procesov in organizacije dela, obrazcev, pravilnikov …
  • Priprava srednjeročnega razvojnega programa v skladu z veljavnim Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
  • Priprave vzorcev za pravilno izvajanje podporne dokumentacije
  • Priprava predlogov za optimiranje procesov, da bodo v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje zakonodaja pri uveljavljanju davčnih olajšav za raziskave in razvoj
  • Pregled zajema podatkov in predlogi za izboljšave
  • Integracija in implementacija med EFAMT® Tax in naročnikovimi sistemi – računovodskim sistemom (npr. SAP), kadrovskim informacijskim sistemom, sistemom za beleženje vstopa/izstopa in časovnic.