Fokus naših raziskav in aplikativnega razvoja so informacijski sistemi za končne uporabnike in organe upravljanja. Naše znanje in izkušnje uspešno implementiramo v rešitve, ki našim naročnikom prinašajo visoko dodano vrednost.


NAŠI KLJUČNI PROJEKTI*

• Projekt MINATUSE, 2005–2012, Eureka, vloga: projektni partner

• Projekt iPASS©, 2009–2010, ESRR prioriteta 1.1, vloga: koordinator projekta

• Projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov Robotika, 2010–2013, ESS, vloga: projektni partner

• Projekt CytoThreat, 2011–2014, FP7, vloga: projektni partner

• Projekt GENEPARK, 2007– 2009, program: FP6, vloga: administrativno-finančni koordinator

• Javno naročilo USAID Human and Institutional Development Programme: IPA Training for Municipalities for Macedonia (2008)

• Javno naročilo Ministrstva za notranje zadeve: Načrt evalviranja ukrepov sprejema prosilcev za azil in integracije beguncev programa Evropskega sklada za begunce v RS za leto 2006 (2008)

• Projekt SUCCESS, 2007–2008, Eureka, vloga: koordinator

• Projekt EASIER (Vključevanje regionalnih MSP sektorja IKT v raziskave EU), 2005–2008, FP6, vloga: projektni partner

• Javno naročilo Ministrstva za delo družino in socialne zadeve: The evaluation of the EQUAL Community Initiative Programme in Slovenia 2004–2006 (2005–2008)

• Projekt EFAMT® Professional, 2005–2006, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vloga: koordinator

• Javno naročilo Mestne občine Ljubljana, oddelek za malo gospodarstvo in turizem: Updating and adjusting the tender documentation to EU standards (2004), vloga: koordinator

• Projekt SLORITTS, 2001–2004, FP5, vloga: administrativno-finančni koordinator

• Projekt EFAMT®, 2001–2002, FP5, vloga: koordinator

• Projekt PHARE, 2002, PHARE, vloga: lokalni strokovnjak Delegacije EK v Sloveniji 

*Opisani so le projekti, kjer smo sodelovali kot koordinatorji oz. partnerji na projektu

 

Projekti naših strank

Za raziskovalne, razvojne in inovativne ter investicijske projekte naših cenjenih strank smo uspešno pridobili:

• nepovratna sredstva EU (H2020, FP7, FP6, Eureka, Eurostars, HORIZON 2020 …): 18.520.836 EUR,

• ugodne kredite (HBOR, SID banka, SPS): 18.740.000 EUR,

• nepovratna sredstva iz Strukturnih skladov v Sloveniji: 4.500.000 EUR,

• nepovratna sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji: 1.600.000 EUR,

• tuje neposredne investicije: 830.000 EUR.

Skupno čez 50 milijonov EUR. Na željo naših strank referenc ne objavljamo.