27. oktobra 2017 je Evropska komisija predstavila zadnji delovni program Obzorja 2020 (Work Programme 2018-2020), ki predstavlja investicijo okoli 30 milijard €.
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije
INFORMACIJA JULIJ 2017: Po informacijah z ministrstva so sredstva razpisa pošla oz. so razdelejna v celoti a dopuščajo možnost da bodo v prihodnosti zagotovljena dodatna sredstva. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi…
Spoštovani, Agencija SPIRIT je objavila razpis "E-POSLOVANJE 2019-2022" za sofinanciranje vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja malih in srednjih podjetij. Cilj projekta mora biti vstop oziroma širitev poslovanja na tuje trge in ki se uvršča v eno od področij pametne specializacije. Sofinancira se stroške naslednjih ukrepov: a) Elektronsko izmenjavo med partnerji…

PRIJAVITE SE NA NOVICE: