(0 votes)

Prihajajoči razpisi za IKT sektor

July 13, 2018

 

Dne 4.7.2018 smo na GZS v okviru IKT horizontalne mreže predstavili  nekatere vsebine o prihajajočih razpisih za sofinanciranje raziskav in razvoja, demonstracij, pilotov, digitalizacije in internacionalizacije v gospodarskih družbah.

Na prihajajoče razpise se je potrebno pripraviti v naprej, kolikor je mogoče. To pomeni, da poiščete partnerje s katerimi lahko sodelujete pri raziskavah in razvoju, pri čemer je smiselno, da ste komplementarni. Upoštevati je potrebno Pametno specializacijo S4 in karakteristike industrije 5.0.

Pri najavljenem razpisu za Pilotni/demonstracijski projekti  II. sklop 2018, kjer bo na volj 53 MIO EUR za obdobje 5 let, bodo nepovratna  sredstva namenjena  sofinanciranju demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe + piloti, kjer bodo  upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in stroški plač novo zaposlenih. Višina sofinanciranja bo standardna, kot je na MGRT: 45% mikro in mala podjetja, 35% srednja podjetja, 25% velika podjetja.

Za družbe, ki izvažajo svoje storitve ali proizvode in že sodelujejo na razvoju s tujimi partnerji, je najbolj aktualen razpis EUROSTARS, ki ima rok za oddajo 13.9.2018.

Razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja  v MSP 2019-2022:  predvidena objava november 2018,SPIRIT : na tem razpisu lahko IKT firme ponujajo svoje storitve drugim MSP-jem. Kaj bo dovoljeno, kakšne vrste storitev se bo sofinanciralo, bomo še videli.

Za IKT firme, ki delajo na svojem lastnem razvoju, je razpis, ki je objavljen v celoti in je že imel dva odpiranja, Spodbude za raziskovalno razvojne projekte RRI2:24.9. 2019, pomemben.  Konzorcije pričnite sestavljati že zdaj, vsebino tudi. Konkurenca je razmeroma visoka, vendar še vedno bolj vzdržna, kot na HORIZON2020.

Na SPIRIT se lahko prijavijo na dva razpisa tisti, ki ste prejeli na Evropski Komisiji za razpis SME Instrument Seal of Excellence (več kot 12 točk od 15-ih). To je prava spodbuda za vse tiste za katere je zmanjkalo denarja na EC, pri čemer so dosegli visoko število točk. Odprta sta dva roka za oddajo za Fazo 2: 12.9.2018 in 12.9.2019 in en rok za Fazo 1: 15.5.2019.

Več na spletnih straneh MGRT za razpise Podjetništvo in tehnologija:  http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf

Če delate produkte in storitve za izvoz, je smiselno pregledati tudi razpise, ki spodbujajo internacionalizacijo . http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/internacionalizacija.pdf

Zadnje čase imamo v naši firmi relativno veliko povpraševanja po strokovni pomoči glede pridobivanja ugodnih kreditov pri SID banki. Prilagam zelo koristen link iz katerega boste prejeli informacije o možnih kreditih glede na vaše objavljene bilance. To je hiter pregled ali je smiselno pripravljati celotno dokumentacijo za pridobitev kredita. https://vloge.sid.si/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Še par besed o naših referencah:  RR & CO. d.o.o. smo najstarejša svetovalna firma na področju prijav projektov raziskav in razvoja, pripravljamo in vodimo jih od leta 1999 dalje. Uspešno. Imamo več kot 85% uspešnost na omenjenih razpisih, pri nekaterih tudi  100% (več prijav). Lahko vam pomagamo. Link na našo spletno stran: https://www.rr-co.eu/index.php/en/

SKUPAJ LAHKO ZMAGAMO

Mateja Elin Praznik

direktorica

PRIJAVITE SE NA NOVICE: