EFAMT TAX

EFAMT TAX

Uveljavljanje davčnih olajšav za raziskovalno-razvojne dejavnosti

Kaj so davčne olajšave za raziskave in razvoj?

Davčna olajšava je namenjena uspešnim podjetjem, ki imajo lasten razvoj in poslujejo z dobičkom.

Predstavlja spodbudo, saj lahko zaradi tveganih dejavnosti raziskav ter eksperimentalnega razvoja (RR), ki v naravi niso popolnoma predvidljiva, zmanjšajo svoj davek na dobiček.

Podjetja lahko zato tudi izdatke za RR načrtujejo tako, da hkrati dosežejo dva učinka – konkurenčno prednost z RR dejavnostjo ter za ta znesek manjšo davčno osnovo.

Podjetjem pomagamo pripravljati dokumentacijo, ki je osnova za uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter  s spletno aplikacijo EFAMT TAX omogočimo optimalnejši zajem podatkov.

Dokumentacijo in informacijsko podporo nudimo podjetjem od leta 2007 dalje.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo. ali nas kontaktirajte.

 

Date

12 October 2017

Tags

Modules