Vpis raziskovalne skupine v ARRS

Vpis raziskovalne skupine v ARRS

Za vas izvedemo vpis v evidenco raziskovalcev (SICRIS) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS).

 

Predmet svetovanja

- pregled pogojev vključno z internimi akti za oblikovanje raziskovalne skupine pri naročniku;

- priprava osnutkov internih aktov za oblikovanje raziskovalne skupine pri naročniku;

- priprava vloge za vpis raziskovalne skupine v ARRS;

- priprava sklepov za imenovanje v raziskovalne nazive;

- podpora pri postopku obravnave vloge za vpis raziskovalne skupine v ARRS.

 Izvedba svetovanja

Za vas bomo poskrbeli za podporo in svetovanje pri morebitnih dopolnitvah vloge ali direktni komunikaciji z ARRS v postopku obravnave vloge do izvedbe vpisa raziskovalne skupine v register pri ARRS.

Reference:  vse skupine smo vpisali v evidenco.  To storitev izvajamo od leta 2010 dalje.

Preverite ali izpolnjujete pogoje za vpis raziskovalne skupine v ARRS- pokličite nas.

Date

12 October 2017

Tags

Components